Excel Basiskennis (Excel niveau 1)
4 of 6 dagdelen à 3 uur
 • Schermindeling
 • Werkbladen handigheden
 • Pagina-indeling en afdrukken instellingen
 • Soorten gegevens invoeren
 • Werken met standaard lijsten en eigen lijsten.
 • Kopiëren en verplaatsen
 • Rekenen algemeen
 • Rekenen met datum en tijd
 • GEMIDDELDE() en AFRONDEN()
 • Verwijzingen absoluut maken
 • Opmaak
 • Tabellen gebruiken
 • Voorwaardelijke opmaak
 • Valideren
 • Snel aanvullen
 • Tekst koppelen
 • ALS() functie en nesten functies
 • ISLEEG() functie
 • Reeksnamen maken en gebruiken
 • Scenariobeheer
 • Handigheden met vullen van celreeksen
 • Gegevens importeren
 • VERT.ZOEKEN() i.c.m. VERGELIJKEN()
 • Grafieken
 • Database sorteren en filteren
 • Subtotalen
 • Datumfuncties
 • Tekst functies
 • Draaitabellen
 • Import-handigheden
 • Toets of herhalingsoefeningen
 
Excel Gevorderd (Excel niveau 2)
6 dagdelen à 3 uur
 • Rapport met lange functies
 • Groeperen en aangepaste weergave
 • Matrixfuncties
 • Werken met tabellen
 • Tabellen importeren en gebruiken
 • Importgegevens aanpassen
 • Relaties maken tussen tabellen
 • Draaitabellen over meerdere databases
 • Gebruik maken van PowerPivot
 • KPI instellen en gebruiken in draaitabellen
 • INDEX() i.c.m. VERGELIJKEN()
 • Rapporten naar Database
 • Speciale voorwaardelijke opmaak
 • INDIRECT() functie
 • Dynamische gebieden maken en gebruiken
 • Unieke gegevens genereren
 • Dynamische lijsten
 • Database functies
 • Het maken van een dynamische lijst bij gegevensvalidatie
 • Gegevens dynamisch verwerken
 • Dynamische kleine grafieken
 • Gekoppelde objecten gebruiken
 • Grafieken met voorwaardelijk opmaak
 • Dynamisch foto’s of objecten toevoegen
 • Afhankelijke grafieken
 • Speciale grafieken
 • Toets of herhalingsoefeningen
Opleiding het nieuwe werken met Excel
Uitgebreide opleiding van 10 dagdelen à 3 uur.
 • Nieuwe functies
 • Matrix gebruiken
 • Matrix functies
 • Gebruik van tabellen
 • Tabellen importeren
 • Relaties maken tussen tabellen
 • Draaitabellen over meerdere tabellen
 • Gebruik maken van PowerPivot
 • DAX functies
 • KPI instellen en gebruiken in draaitabellen
 • Dynamisch verwerken met tabellen en verwijzingen
 • Microsoft Query gebruiken
 • Databasefuncties
 • Kubusfuncties
 • Rapporteren
 • Speciale voorwaardelijk opmaak
 • Rapporteren met dashboards
 • Afhankelijke "Grafiektegels" maken
Excel Visual Basic Applications

Inhoud op aanvraag.